درباره سایت مهمانداران

درباره سایت مهمانداران

این سایت با نام مهمانداران با اهداف متمایزی از دیگر سایتهای مرتبط با صنعت هوانوردی ایجاد شده است. تلاش خواهد شد که نگاه و فرهنگ عمومی مردم عزیز ایران پیرامون این حرفه و صنعت هوایی به چالش کشیده شود.

بیشتر بخوانید
کار ما چیست؟

کار ما چیست؟

از زمانی که هواپیما توسعه یافته و برای امور تجاری، حمل و نقل و مسافرتی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت، شغل های زیادی بوجود آمد که یکی از آنها مهماندار هواپیما بود.

بیشتر بخوانید
نویسندگان سایت

نویسندگان سایت

این سایت افتخار همکاری با مجموعه ای نویسندگان آشنا با حرفه مهماندارای هواپیما را دارد. بیشتر نویسندگان از نزدیک با کیفیت و چند و چون حرفه مهمانداری آشنا بوده و برای تبیین این حرفه در جامعه تلاش خواهند نمود.

بیشتر بخوانید

هواپیما با باد مخالف به هوا برمی خیزد. پس از موانع زندگی نهراسید

HENRY FORD